Ad image

Kalit so'z: #йиллик ставка

Асосий йиллик ставка 14% миқдорида ўзгартиришсиз қолдирилди

Марказий банк бошқаруви 2024 йил 25 апрелдаги йиғилишида асосий ставкани йиллик 14…